تفاوت تیرچه نیازیت با تیرچه کرومیت (فنی)


 

1- شکل قطعات داخلی

کرومیت :

افت شدید تیرچه در هنگام بتن ریزی و بعد از گیرش بتن به علت وجود قوس و انحنا در محل خمیدگی میلگرد در قطعات داخلی .

میلگرد زیگزاگ کرومیت

 

نیازیت :

عدم وجود قوس و انحنا در قطعات داخلی – تحمل نیروهای کششی و فشاری هر قطعه به صورت جداگانه – هر قطعه داخلی را میتوان به صورت جداگانه تقویت نمود (قطعات به صورت جدا به یکدیگر کامل جوش داده می شود)

میلگرد داخلی نیازیت

    نیرو داخلی میلگرد

..................................................................

2- یال فوقانی

کرومیت : استفاده از نبشی

به علت وجود شعاع ژیراسیون در یک جهت در مقابل نیروی فشاری بیش از اندازه دچار کمانش جانبی میگردد (مخصوصا در هنگام بتن ریزی بدون شمع)

نبشی کرومیت

نیازیت : استفاده از سپری

به علت دارا بودن شعاع ژیراسیون در دو جهت دچار کمانش جانبی نمی گردد .

سپری نیازیت

..................................................................

3- بتن جان

کرومیت :

عدم ویبره مناسب در جان تیرچه در نتیجه کاهش مقاومت تیرچه در برابر نیرو های فشار و نیز از هم پاشیدگی بتن در برابر زلزله را بوجود می آورد .

بتن جان کرومیت

نیازیت :

علاوه بر کاهش بتن مصرفی حذف بتن جان در خرپای نیازیت باعث قابلیت ارتجاعی شدن خرپا و در نتیجه در برابر زلزله از خود مقاومت بیشتری را نشان می دهد .

عدم بتن ریزی در جان

..................................................................

4- اجرای دهانه

کرومیت :

استفاده از تیرچه های دوبل در دهانه های بلند – محدودیت اجرای دهانه تا 8 متر مسکونی

 

نیازیت :

قابل اجرا تا دهانه 16 متر و عدم نیاز به تیرچه دوبل

 

..................................................................

5- اتصالات و نحوه گیرداری

کرومیت : اتصال بتنی

اتصالات تیرچه کرومیت به سازه بتنی

اتصالات تیرچه کرومیت به تکیه گاه سازه بتنی بدون پاشنه

در حالت بدون پاشنه بتنی اتصال  کافی به نظر نمی رسد.

 

کرومیت : اتصال فلزی

در اسکلت فلزی اولین قطعه زیگزال نیاز به تقویت زیادی دارد .

اتصالات تیرچه کرومت به سازه فلزی

 

نیازیت : اتصال بتنی

اتصالات خرپای نیازیت در سازه بتنی

 

نیازیت : اتصال فلزی

اتصالات خرپای نیازیت در سازه فلزی

 

اتصالات مستحکم نیازیت به تکیه گاه ها

 

 

بازگشت به رویداد ها