مشخصات تیرجه نیازیت (جایگزین تیرچه با جان باز)

مشخصات تیرجه نیازیت (جایگزین تیرچه با جان باز)


تیرچه نیازیت (جایگزین مناسب تیرچه با جان باز)

در سیستم نیازیت سقف علاوه بر مزیای فنی و اقتصادی ، نحوه نصب و اجرای آن همانند سایر تیرچه های فلزی بوده و تفاوت عمده و اصلی آن با سایر تیرچه ها شکل خاص خرپا بودن تیرچه نیازیت و حذف شدن میلگردهای ممان منفی در سقف و امکان گچ و خاک کردن مستقیم زیر سقف بدون نیازی به سقف کاذب و چسباندن کامل بلوک مصرفی (پلاستوفوم،یونولیت،بلوک سفالی و سیمانی و...) به خرپای نیازیت می باشد.

 

اجزای تشکیل دهنده خرپای نیازیت در نیازیت سقف

الف) یال فوقانی :

از مقطع سپری (T) نمره های 4 و 5 و 6 (در بعضی موارد همراه با تقویت از جنس میلگرد)  استفاده می گردد (یال فشاری).

ب) قطعات میانی :

از جنس میلگرد ساده یا آج دار که به صورت قطعات جدا از هم به صورت مورب و عمودی به بال فوقانی و تحتانی به صورت کامل جوش داده می شود و حداقل نمره میلگرد مصرفی 10 می باشد (عملکرد به صورت کشش و فشار).

ج) یال تحتانی :

از تسمه (PL) فولادی st37 (در بعضی موارد همراه با تقویت از جنس سپری یا میلگرد یا تسمه) تشکیل شده که حداقل ضخامت آن 4 میلیمتر می باشد.

د) قطعات تقویتی (برشگیر) :

جزو مقاطع تقویت شده می باشد که بر اساس حالت های بحرانی در محاسبات تیرچه به آن اعمال می گردد .

 

شکل ظاهری خرپای نیازیت در سیستم نیازیت سقف

 

خرپای نیازیت سازه فلزی

خرپای نیازیت سازه فلزی

خرپای نیازیت در سازه های فلزی

 

خرپای نیازیت سازه بتنی

خرپای نیازیت سازه بتنی

خرپای نیازیت در سازه های بتنی

 

برش عرضی نیازیت سقف

 

 

نحوه اتصال خرپای نیازیت در سازه های فلزی و بتنی

الف) تکیه گاه با سازه های فلزی :

انتهای تيرچه باید به تكيه گاه جوش شود (جوش اسمی) . طول این جوش حداقل 5 سانتیمتر و بعد آن حداقل 3 میلیمتر است و یال فوقانی نیاز به جوش ندارد.

اتصال تیرچه نیازیت به تیر اصلی

ب) تکیه گاه با مصالح بنایی و بتنی (سازه بتنی) :

به طور معمول انتهای تيرچه از هر طرف حداقل به اندازه 10 تا 20 سانتیمتر در داخل پودر بتنی (کلاف بتنی) قرار گیرد.

اتصال تیرچه نیازیت به پودر بتنی

 

جدول بار مرده سقف نیازیت

 

برای مشاهده گالری عکس محصول شماره 1 (سقف نیازیت) بر روی لینک زیر کلیک کنید

<<< گالری عکس نیازیت سقف >>>