معرفی عرشه نیازیت

معرفی عرشه نیازیت


محصول 2 : عرشه نیازیت

در سیستم عرشه نیازیت به جای تیرهای فرعی در سازه از خرپای نیازیت استفاده گردیده و همچنین گلمیخ ها به طور خودکار بر روی خرپای نیازیت متصل می باشد . در سیستم عرشه نیازیت گلمیخ ها ، امتداد میلگردهای عمودی به طول 6 سانتیمتر نسبت به یال فوقانی از محل اتصال یال تحتانی به یال فوقانی می باشد . با توجه به آنکه باربری سقف به طور کامل توسط خرپای نیازیت تحمل می گردد لرزش سقف وجود نداشته و همچنین ورق مصرفی بر روی عرشه فقط و فقط حکم قالب دائم را ایجاد کرده و میتوان ضخامت آن را تا 0.3 میلیمتر کاهش داد با توجه به این مسئله که به جای استفاده از تیرآهن از خرپای نیازیت استفاده می گردد می توان عرشه نیازیت را بر روی سازه های بتنی و فلزی و روی دیوار اعمال نموده بدون آنکه  مشکلی در سازه بوجود آید .

 

اجزای تشکیل دهنده خرپاهای نیازیت در عرشه نیازیت

الف) یال فوقانی :

از مقطع سپری (T) نمره های 4 و 5 و 6  که نسبت تیرچه های معمولی نیازیت به صورت 90 درجه چرخانده می شود  تا میلگرد های عمودی متصل به ورق تحتانی بتوانند امتداد پیدا کنند ، استفاده می گردد (یال فشاری) .

ب) قطعات میانی :

از جنس میلگرد ساده یا آج دار که به صورت قطعات جدا از هم به صورت مورب و عمودی به بال فوقانی و تحتانی به صورت کامل جوش داده می شود و حداقل نمره میلگرد مصرفی 10 می باشد (عملکرد به صورت کشش و فشار) .

ج) یال تحتانی :

از تسمه (PL) فولادی st37 (در بعضی موارد همراه با تقویت از جنس سپری یا میلگرد یا تسمه) تشکیل شده که حداقل ضخامت آن 4 میلیمتر می باشد .

د) برشگیرها (گلمیخ) :

میلگرد های عمودی متصل به یال تحتانی می باشند که به فاصله 6 سانتیمتر از محل اتصال به سپری در یال فوقانی عبور کرده و پس از نصب ورق گالوانیزه انتهای میلگرد (گلمیخ) خم می شوند .

ه) قطعات تقویتی (برشگیر) :

جزو مقاطع تقویت شده می باشد که بر اساس حالت های بحرانی در محاسبات تیرچه به آن اعمال می گردد .

 

شکل ظاهری خرپای نیازیت در نیازیت کامپوزیت

 

عرشه نیازیت (سازه فلزی)

  عرشه نیازیت در سازه های فلزی

 

عرشه نیازیت (سازه بتنی)

عرشه نیازیت در سازه های بتنی

 

برش عرضی عرشه نیازیت

 

برش عرضی تیرچه نیازیت

 

نحوه نصب و اجرا

پس از نصب خرپای نیازیت در تیر اصلی یا پودر بتنی ، ورق های گالوانیزه (ورق کنگره ای) بر روی خرپای نیازیت قرار گرفته و با ضربه کوچک و با ایجاد حفره مناسب در ورق ، ورق کنگره ای به صورت کامل به تیرچه نیازیت متصل می گردد . سپس میلگرد های حرارتی (پوششی) را بر روی آن قرار داده . (برای عملکرد بهتر گلمیخ ها نیز میتوان امتداد ملیگرد های برشگیر را خم نموده و یا میلگرد های پوششی را به گلمیخ ها جوش داده) و در زیر خرپا ها به ازای هر 2.5 متر طول تیرچه توسط قطعه مهاری (اصولا میگرد یا قطعه مناسب) به یکدیگر متصل می شوند که باعث یکپارچگی بهتر سقف گردیده و سپس بتن ریزی را انجام دهیم .

 

برای مشاهده گالری عکس محصول شماره 1 (سقف نیازیت) بر روی لینک زیر کلیک کنید

<<< گالری عکس نیازیت سقف >>>