نیازیت کامپوزیت چیست ؟

نیازیت کامپوزیت چیست ؟


محصول 3 : نیازیت کامپوزیت

در سیستم نیازیت کامپوزیت ، برشگیرها به صورت نبشی یا ناودانی بر روی یال فوقانی جوش داده می شود . با توجه به این مسئله که به جای استفاده از تیرآهن از خرپای نیازیت استفاده می گردد می توان نیازیت کامپوزیت را بر روی سازه های فلزی و بتنی اعمال نموده بدون آنکه  مشکلی در سازه بوجود آید . در عرشه نیازیت از قالب بندی ثابت و دائم (ورق گالوانیزه) و در نیازیت کامپوزیت از قالب بندی موقت استفاده می گردد .

 

 

اجزای تشکیل دهنده خرپای نیازیت در نیازیت کامپوزیت

الف) یال فوقانی :

از مقطع سپری (T) نمره های 4 و 5 و 6 استفاده می گردد (یال فشاری) .

ب) قطعات میانی :

از جنس میلگرد ساده یا آج دار که به صورت قطعات جدا از هم به صورت مورب و عمودی به بال فوقانی و تحتانی به صورت کامل جوش داده می شود و حداقل نمره میلگرد مصرفی 10 می باشد (عملکرد به صورت کشش و فشار) .

ج) یال تحتانی :

از تسمه (PL) فولادی st37 (در بعضی موارد همراه با تقویت از جنس سپری یا میلگرد یا تسمه) تشکیل شده که حداقل ضخامت آن 4 میلیمتر می باشد .

د) برشگیرها (گلمیخ) :

میلگرد های عمودی متصل به یال تحتانی می باشند که به فاصله 6 سانتیمتر از محل اتصال به سپری در یال فوقانی عبور کرده و پس از نصب ورق گالوانیزه انتهای میلگرد (گلمیخ) خم می شوند .

ه) قطعات تقویتی (برشگیر) :

جزو مقاطع تقویت شده می باشد که بر اساس حالت های بحرانی در محاسبات تیرچه به آن اعمال می گردد .

 

شکل ظاهری خرپای نیازیت در سیستم نیازیت کامپوزیت

 

نیازیت کامپوزیت (سازه فلزی)

خرپای نیازیت کامپوزیت در سازه های فلزی

 

نیازیت کامپوزیت (سازه بتنی)

خرپای نیازیت کامپوزیت در سازه های بتنی

 

برش عرضی نیازیت کامپوزیت

 

برای مشاهده گالری عکس محصول شماره 3 (نیازیت کامپوزیت) بر روی لینک زیر کلیک کنید

<<< گالری عکس نیازیت کامپوزیت >>>