به وبسایت رسمی گروه صنعتی نیازیت سقف خوش آمدید


معرفی

تیرچه نیازیت تنها تیرچه فاقد جان بتنی به شماره ثبت اختراع 98813 که تا تاریخ 1415/02/31 در انحصار گروه صنعتی نیازیت سقف می باشد و همچنین و دارای نشان استاندارد به شماره س667088396 و تاییدیه فنی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی به شماره CEI 100-02-60 می باشد که به علت حذف بتن جان تیرچه و سبکی سقف در سازه می توان در تمامی سقف های سازه ای (سقف های تیرچه ای، سقف های با قابلیت اجرای ورق، سقف های کامپوزیتی -در انواع اسکلت های فلزی و بتنی) و انواع اسکلت های سازه ای اعم از اسکلت فلزی و بتنی آن را جایگزین انواع تیرچه ها و تیر آهن های فرعی نمود. همچنین در رابطه با اجرای دهانه ها محدودیتی ندارد و با توجه به این قابلیت می توان آنرا در دهانه های مختلف اجرا نمود.

توجه : به علت سبکی سقف نیازیت نسبت به سایر سقف ها، نیازی به محاسبه مجدد اسکلت سازه نمی باشد و به راحتی میتوان سقف نیازیت را جایگزین سایر سقف ها نمود.

 

اجزای تشکیل دهنده اصلی تیرچه نیازیت

الف) یال فوقانی : استفاده از سپری در یال فوقانی خرپای نیازیت به علت وجود شعاع ژیراسیون مناسب در دو جهت مانع از کمانش جانبی می گردد و همچنین عملکرد بهینه تری قبل و بع از بتن ریزی از خود نشان می دهد.

ب) قطعات میانی : قطعات داخلی آن به صورت میلگرد های جدا (عمودی و مورب) به یکدیگر کامل جوش داده می شود. عدم وجود قوس و انحنا در میلگردهای میانی باعث شده واکنش بهتری در مقابل نیروهای خمشی و برشی و در هنگام زلزله از خود نشان داده .

ج) یال تحتانی : استفاده از تسمه در یال تحتانی می باشد که ابعاد آن متناسب با دهانه های مختلف متفاوت می باشد .

 

ویژگی های منحصر به فرد حذف بتن جان در تیرچه نیازیت

1- قابلیت اجرای دهانه تیرچه به صورت نامحدود  *

2- عدم وجود لرزش در دهانه های بلند *

3- حذف تیرچه دوبل در دهانه های بالا *

4- حذف شدن میلگرد های اودکا ممان منفی در سقف *

5- حذف کامل شمع بندی در سازه های فلزی (حتی در دهانه های بلند) *

6- 1 مترمکعب بتن = پوشش 12 مترمربع سقف *

7- بار مرده سقف DL = 320 kg/m2 *

8- امکان گچ و خاک کردن مستقیم در زیر سقف بدون نیازی به سقف کاذب *

9- امکان عبور تاسیسات از داخل سقف *

10- اجرای کامپوزیت و عرشه در سازه های بتنی و فلزی *

11- کاهش هزینه کل سازه به میزان حدود 30 درصد = اعمال بار مرده سقف در سازه *

@-----------------------@