دانلود فایل و کاتالوگ


دانلود مبحث 1 سال 92 - تعاریف

دانلود مبحث 2 سال 84 - نظامات اداری

دانلود مبحث 3 سال 95 - حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دانلود مبحث 4 سال 96 - الزامات عمومی ساختمان

دانلود مبحث 5 سال 96 - مصالح و فرآورده های ساختمانی

دانلود مبحث 6 سال 98 - بارهای وارد بر ساختمان

دانلود مبحث 7 سال 92 - پی و پی سازی

دانلود مبحث 8 سال 98 - طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

دانلود مبحث 9 سال 99 - طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه

دانلود مبحث 10 سال 92 - طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی

دانلود مبحث 11 سال 92 - طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها

دانلود مبحث 12 سال 92 - ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

دانلود مبحث 13 سال 95 - طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها

دانلود مبحث 14 سال 96 - تأسیسات مکانیکی

دانلود مبحث 15 سال 92 - آسانسورها و پلکان برقی

دانلود مبحث 16 سال 96 - تأسیسات بهداشتی

دانلود مبحث 17 سال 89 - لوله کشی گاز طبیعی

دانلود مبحث 18 سال 96 - عایق بندی و تنظیم صدا

دانلود مبحث 19 سال 89 - صرفه جویی در مصرف انرژی

دانلود مبحث 20 سال 96 - علائم و تابلوها

دانلود مبحث 21 سال 95 - پدافند غیرعامل

دانلود مبحث 22 سال 92 - مراقبت و نگهداری