مزایای کلی محصولات نیازیت سقف


1- حذف بتن جان در تیرچه (انحصاری تیرچه های نیازیت):

الف- مقاومت و پایداری در برابر زلزله

ب- یکنواختی زیر سقف و حذف رد تیرچه

ج- امکان عبور تاسیسات از درون سقف و دسترسی آسان به آن

د- دارای گواهی نامه ثبت اختراع (تیرچه خرپایی و عدم بتن ریزی در تیرچه آن)


برش عرضی سقف نیازیت

 

برش عرضی عرشه نیازیت

 

برش عرضی کامپوزیت نیازیت

 

2- حداقل رساندن بتن و مصالح مصرفی در سقف (کاهش هزینه تمام شده ی سقف) :

جدول مقایسه بتن مصرفی انواع سقف ها
 

3-عدم نیاز به اصلاحیه  نقشه (سبک ترین سقف سازه ای) :

 

جدول بار مرده نیازیت سقف

 

جدول بار مرده عرشه نیازیت

 

جدول بار مرده نیازیت کامپوزیت
 
 

4- قابل اجرا در دهانه های بلند و نامنظم (تا دهانه های 16 متر)

 

5- عدم نیاز به شمع بندی و بتن ریزی همزمان در طبقات (صرفه جویی در هزینه و وقت)

 

6- استفاده از تیرچه های نیازیت در سازه های فلزی و بتنی (عرشه نیازیت – نیازیت کامپوزیت-سقف نیازیت)

 

7- کاهش 50 درصدی وزن تیرچه ها (عرشه نیازیت – نیازیت کامپوزیت) نسبت به تیرهای حمال موجود در عرشه فلزی و کامپوزیت

 

8- کاهش ضخامت ورق مصرفی در عرشه نیازیت به میزان 60 درصد

 

9- عدم وجود لرزش در عرشه نیازیت

 

10- دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

 

11- دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی

 

12- دارای تاییدیه از سازمان نظام مهندسی های کشور

 

13- دارای تندیس اولین کنگره چهره های ماندگار صنعت و تجارت ایران

 

 

بازگشت به رویداد ها