به وبسایت رسمی گروه صنعتی نیازیت سقف خوش آمدید


معرفی

تیرچه نیازیت تنها تیرچه قانونی بدون جان بتنی به شماره ثبت اختراع  98813 و دارای نشان استاندارد می باشد که به علت حذف بتن جان و سبکی سقف در سازه می توان در تمامی سقف های سازه ای (تیرچه کرومیت، تیرچه بلوک، سقف عرشه، سقف کامپوزیت -در انواع اسکلت های فلزی و بتنی) آن را جایگزین انواع سقف ها کرد .

توجه : به علت سبکی سقف نیازیت نسبت به سایر سقف ها، نیازی به محاسبه مجدد اسکلت سازه نمی باشد و به راحتی میتوان سقف نیازیت را جایگزین سایر سقف ها نمود.

 

اجزای تشکیل دهنده اصلی تیرچه نیازیت

الف) یال فوقانی : استفاده از سپری در یال فوقانی خرپای نیازیت به علت وجود شعاع ژیراسیون مناسب در دو جهت مانع از کمانش جانبی می گردد .

ب) قطعات میانی : قطعات داخلی آن به صورت میلگرد های جدا (عمودی و مورب) به یکدیگر کامل جوش داده می شود. عدم وجود قوس و انحنا در میلگردهای میانی باعث شده واکنش بهتری در مقابل نیروهای خمشی و برشی و در هنگام زلزله از خود نشان داده .

ج) یال تحتانی : استفاده از تسمه در یال تحتانی می باشد که ابعاد آن متناسب با دهانه های مختلف متفاوت می باشد .

 

ویژگی های منحصر به فرد حذف بتن جان در تیرچه نیازیت

1- قابلیت اجرای سقف تا دهانه 16 متر *

2- عدم وجود لرزش در دهانه های بلند *

3- حذف تیرچه دوبل در دهانه های بالا *

4- حذف شدن میلگرد های اودکا ممان منفی در سقف *

5- حذف کامل شمع بندی در سازه های فلزی (حتی در دهانه های بلند) *

6- 1 مترمکعب بتن = پوشش 12 مترمربع سقف *

7- بار مرده سقف DL = 320 kg/m2 *

8- امکان گچ و خاک کردن مستقیم در زیر سقف بدون نیازی به سقف کاذب *

9- امکان عبور تاسیسات از داخل سقف *

10- اجرای کامپوزیت و عرشه در سازه های بتنی و فلزی *

11- کاهش هزینه کل سازه به میزان حدود 30 درصد = اعمال بار مرده سقف در سازه *

@-----------------------@