به وبسایت رسمی گروه صنعتی نیازیت سقف خوش آمدید


ریزش سقف در اثر زلزله

ترک خوردگی بتن

 

*** معرفی کلی سیستم نیازیت ***

خرپای نیازیت در حقیقت مدل تکمیلی و پیشرفته تری از تیرچه های فلزی با جان باز آمریکایی منطبق بر استاندارد SJI و مبحث 10 مقررات ملی بوده که....

* عدم وجود قوس و انحنا در میلگردهای میانی باعث شده واکنش بهتری در مقابل نیروهای خمشی و برشی و در هنگام زلزله از خود نشان داده *

*** عدم وجود بتن در جان خرپای نیازیت سبب می گرد علاوه بر کاهش بار مرده سقف ، در مقابل زلزله باعث پایداری بیشتر سقف می گردد ***

* استفاده از سپری در یال فوقانی خرپای نیازیت به علت وجود شعاع ژیراسیون مناسب در دوجهت مانع از کمانش جانبی می گردد *

* قطعات داخلی آن به صورت میلگرد های جدا (عمودی و مورب) به یکدیگر کامل جوش داده می شود *

 

** ویژگی های بارز سیسیتم نیازیت **
سبکی بار مرده سقف ---> عدم نیاز به اصلاحیه در نقشه ---> بارمرده سقف = 320 کلیوگرم بر مترمربع
اقتصادی بودن هزینه تمام شده سقف ---> کاهش فوق العاده مصالح مصرفی در کل سازه
کاهش 50 درصدی بتن مصرفی در سقف ---> هر 12 مترمریع سقف = 1مترمکعب بتن
عدم وجود لرزش در دهانه های بلند ---> طراحی خاص نیازیت
قابل اجرا در دهانه های بلند و نامنظم ---> 16 متر

 

>>>برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید<<<

>>>دستور العمل نصب تیرچه های نیازیت<<<

--------------------------------------

مقایسه بتن مورد نیاز سقف نیازیت با کرومیت (در هر 1000 مترمربع سقف)

نیازیت

1000/12 = 83 m3

83 * 130.000 = 10.790.000 تومان

کرومیت

1000/6 = 166 m3

166 * 130.000 = 21.580.000 تومان

 

فقط و فقط اختلاف هزینه بتن مصرفی = 10.790.000 تومان

--------------------------------------

آکس تیر ریزی تیرچه های نیازیت

تا دهانه 9 متر = آکس 70 سانتیمتر

9 تا دهانه 12 متر = آکس 50 سانتیمتر

12 تا دهانه 18 متر = آکس 40 سانتیمتر