تفاوت عرشه نیازیت با عرشه فولادی (اقتصادی)


در سیستم عرشه نیازیت هزینه های زیر حذف می گردد.

1- گلمیخ و حلقه سرامیکی

2- فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار

3- میخ و چاشنی و صفحه برش


بیشترین تفاوت قیمتی در عرشه فولادی نسبت به عرشه نیازیت
1- حدود 3 برابر بودن هزینه ورق عرشه فولادی

2- وزن بالا و افزایش قیمت تیرآهن در مقابل تیرچه نیازیت

 

توجه توجه : در عرشه فولادی علاوه بر هزینه اجرای عرشه ، هزینه تیر های فرعی را نیز در بردارد و چون بسیاری از ساختمان سازها ، تیرهای اصلی و فرعی کل اسکلت سازه را خریداری می کنند این مساله را متوجه نمی شوند

 

بازگشت به رویداد ها