تفاوت عرشه نیازیت با عرشه فولادی (اقتصادی)


پیشگفتار :

الف) قیمت ها و وزن های اعلامی در عرشه فولادی با توجه به استانداردهای اجرایی و منطبق بر آیین نامه های کشوری گردآوری و محاسبه گردیده است .

ب) توجه داشته باشید دهانه های بالای 8 متر در عرشه فلزی با توجه به لرزش بسیار بالا و ضخامت بالای ورق مصرفی علاوه بر هزینه بر بودن و غیر اقتصادی بودن طرح می بایست حتما توسط مهندس محاسب و ناظر بررسی مجدد انجام گردد.

 

برآورد سقف دهانه 8 متری

نوع کاربری : مسکونی

تاریخ برآورد : 96/01/29

 

عرشه فلزی واحد اندازه گیری مقدار به ازای هر m2 قیمت واحد (ریال) قیمت کل (ریال)
ورق گالوانیزه 0.9 mm کیلوگرم 9.6 31.200 299.520
رول فرمینگ کیلوگرم 9.85 900 8.865
گلمیخ و حلقه سرامیکی عدد 2.2 12.900 28.380
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار مترطول 0.5 3.400 17.000
میلگرد حرارتی کیلوگرم 3.5 17.000 59.500
بتن عیار 350 مترمربع 0.1 1.120.000 112.000
میخ و چاشنی و صفحه برش مترمربع 1 4.000 4.000
دستمزد اجرای عرشه مترمربع 1 65.000 65.000
اجرای گلمیخ عدد 2.2 8.000 17.600
تیرفرعی cpe20+اتصال کیلوگرم 16 26.000 416.000
دستمزد اجرای تیرفرعی فلزی کیلوگرم 16 5.500 88.000
ضدزنگ تیر فرعی کیلوگرم 16 1.000 16.000
جمع کل (با احتساب 3% بالاسری) مترمربع 1   1.165.820

در عرشه فلزی جرثقیل جهت بالاگذاری ورق و میلگرد بر روی طبقات به عهده کارفرماست

 

عرشه نیازیت واحد اندازه گیری مقدار به ازای هر m2 قیمت واحد (ریال) قیمت کل (ریال)
ورق گالوانیزه 0.35 mm کیلوگرم 3.7 31.200 115.440
رول فرمینگ کیلوگرم 3.7 800 2.960
گلمیخ و حلقه سرامیکی --- --- --- ---
فلاشینگ گالوانیزه و تسمه مهار --- --- --- ---
میلگرد حرارتی کلوگرم 3.5 1700 59.500
بتن عیار 350 مترمربع 0.08 1.120.000 89.600
میخ و چاشنی و صفحه برش --- --- --- ---
دستمزد اجرای عرشه --- --- --- ---
اجرای گلمیخ --- --- --- ---
خرپای نیازیت+ضدزنگ کامل مترمربع 1 418.000 418.000
دستمزد اجرای خرپای نیازیت مترمربع 1 100.000 100.000
جمع کل (با احتساب 3% بالاسری) مترمربع     871.277

 

((( قیمت عرشه نیازیت حدود 30 درصد ارزانتر می باشد ))))

 

نتیجه گیری 1 :

 

در عرشه فلزی :

 فقط هزینه ساخت و اجرای تیرهای فرعی (عرشه فلزی) = 520.000 ریال در هر متر مربع

هزینه اجرای کامل عرشه بدون تیر فرعی = 630.000

در عرشه نیازیت :

هزینه ساخت تیر نیازیت = 418.000 ریال

هزینه ساخت تیر نیازیت در عرشه نیازیت به مراتب کمتر از هزینه تیرهای فرعی در عرشه فلزی می باشد

 

نتیجه گیری 2 :

کاهش قیمت تمام شده در عرشه نیازیت (با احتساب تیرهای فرعی نیازیت) = 294.543 ریال در هر متر مربع سقف

میانگین در هر 1000 مترمربع سقف به میزان 29 میلیون تومان صرفه جویی می گردد

 

 

بازگشت به رویداد ها