تفاوت عرشه نیازیت با عرشه فولادی (اقتصادی)


مقایسه برآورد دهانه 7 متری عرشه فلزی با عرشه نیازیت

 

قیمت سقف عرشه فلزی

 

مقایسه قیمت عرشه نیازیت با عرشه فولادی

 

نتیجه گیری : با استفاده از سیستم عرشه نیازیت علاوه بر سبکی سقف و عدم لرزش در سقف ، در هر مترمربع به میزان 159.560 ریال کاهش قمیت وجود دارد .

(((در هر هزار متر سقف به میزان 16 میلیون تومان کاهش هزینه به وجود می آید)))

 

بازگشت به رویداد ها