تفاوت عرشه نیازیت با عرشه فولادی (فنی)


** نوع کاربری **

عرشه نیازیت :  قابل اجرا در تمامی سازه ها (فلزی ، بتنی ، دیوار و...)

عرشه فلزی :  فقط در سازه های فلزی قابل اجرا می باشد

 

 

** اجرای دهانه **

عرشه نیازیت :  قابل اجرا تا دهانه 16 متر

عرشه فلزی :  قابل اجرا تا دهانه 7-8 متر

 

 

** ورق مصرفی **

عرشه نیازیت :  استفاده از ورق گالوانیزه 0.3 میلیمتر (به عنوان قالب ماندگار)

عرشه فلزی :  استفاده از ورق 0.8 تا 3 میلیمتر (بستگی به باربری و دهانه دارد)

 

 

** گلمیخ **

عرشه نیازیت :  گلمیخ ها روی خرپاهای نیازیت متصل بوده و به راحتی ورق گالوانیزه 0.3 میل روی آن قرار می گیرد.

عرشه فلزی :  اجرای گلمیخ نیاز به دستگاه جوش با آمپر بالا در محل و همچنین نیاز به پرسنل متخصص جهت اجرای جوش گلمیخ به ورق و تیرآهن می باشد.

 

 

** اجرای تاسیسات **

عرشه نیازیت :  عبور تاسیسات از درون سقف

عرشه فلزی :  عدم عبور تاسیسات از درون سقف

 

 

** لرزش **

عرشه نیازیت :  عدم وجود لرزش در عرشه نیازیت

عرشه فلزی :  وجود لرزش در عرشه فلزی

 

 

** بار مرده سقف **

وزن خرپای نیازیت حدود 40 درصد سبکتر از تیرهای فرعی در عرشه فلزی می باشد

 

 

بازگشت به رویداد ها